Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Top sites icons missing

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I recently made some custom icons for my top sites: uploaded them online, added the custom image url and they looked great. But they don't seem to be working anymore, I only had them for a couple of days and can't think of anything I might've done for that to change.

I can add a different image url and it shows up, in fact, I set the icons both in Linux and Windows and they still show up in Windows. I attached a before and after, what's going on? Thanks in advance

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.