Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

spell check

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I use the firefox browser with my macos big sur. I disabled the spell check, but I keep on seeing red underlines when I type in the search bar. I thought when spell check is disabled, this should not be possible. (excuse my English). How can I get rid of the red underlines?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.