Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Soundcloud in mono

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Hello,

A few weeks ago a bought a sound card for my home studio. I was quite happy until I realized that all the soundcloud 's tracks lost their stereo. Here's the setups I tried:

Soundcloud -> Firefox -> computer -> firewire cable -> sound card -> headset = mono Soundcloud -> Safari or Chrome -> computer -> firewire cable -> sound card -> headset = stereo Soundcloud -> Firefox -> computer -> jack 3.5mm cable -> headset = stereo Soundcloud -> Safari or Chrome -> computer -> jack 3.5mm cable -> headset = stereo

Do you have any idea of what I might not doing well? In 2018, a guy seemed to have the same issue: https://translate.google.com/translate?sl=fr&tl=en&u=https://fr.audiofanzine.com/techniques-du-son/forums/t.661973,soundcloud-en-mono.html

Thank you !

MacOS 10.15.2 iMac Retina 4K 21.5-inch, 2019 Firefox 84.0.2 (64bit) Sound card Edirol firewire FA-101

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.