Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

image copy problem with jpg images on a specific website - pixiv.net

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
more options

I often view pictures on https://www.pixiv.net/ When I select one jpg image on pixiv.net, copy this picture and then paste it to somewhere else, It becomes completely blank. And the copied image file is broken due to unknown reasons. Here I added one picture. It shows the result when I paste a said jpg image from pixiv.net to somewhere else (like a word document page). This issue happens with firefox 83 and firefox beta 84. It never happens with firefox 82. I don't know what caused this issue.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi lordingholic vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.