Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Nightly Not Opening

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

My firefox is not opening whenever I click on it. Sometimes when I refresh (instead of uninstall) it will open or if I "troubleshoot compatibility" it will open but not all the time. I have restarted my computer and uninstalled/re-installed the app but it still wont open regularly. I wanted to know how to fix.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.