X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

MacBook Pro 16" speakers popping on play/pause in Firefox, not in Safari or native apps.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
Được đăng

Audible pop occurs on play/pause of any media in Firefox for MacOS Catalina on the MacBook Pro 16". It is relative to the set volume and whether or not the media is muted. The issue does not occur on other apps like Safari or Spotify. The MBP 16" has some new speaker hardware so I was looking to see if this was a known issue yet or not.

Audible pop occurs on play/pause of any media in Firefox for MacOS Catalina on the MacBook Pro 16". It is relative to the set volume and whether or not the media is muted. The issue does not occur on other apps like Safari or Spotify. The MBP 16" has some new speaker hardware so I was looking to see if this was a known issue yet or not.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.