X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox has Dead Once Install the Update

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
Được đăng

Steps to reproduce:

I have a version of firefox 69.0.1 in Windows 10 x64 bit machine. Then i download the latest version From the below link and install it using command line argument " -ms -ma" https://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/69.0.3/win64/en-US/Firefox Setup 69.0.3.exe

Actual results:

The Firefox updated successfully but can't open the firefox application. It seems like the application is dead. Once i reboot the machine the application works fine without issue.

Expected results:

The firefox should works fine after updated without reboot.

Steps to reproduce: I have a version of firefox 69.0.1 in Windows 10 x64 bit machine. Then i download the latest version From the below link and install it using command line argument " -ms -ma" https://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/69.0.3/win64/en-US/Firefox Setup 69.0.3.exe Actual results: The Firefox updated successfully but can't open the firefox application. It seems like the application is dead. Once i reboot the machine the application works fine without issue. Expected results: The firefox should works fine after updated without reboot.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.