Wrong home page opens when I start Firefox - How to fix

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.
Mac and Linux users: This article applies to Windows only.

Some third-party software providers might change Firefox's shortcut so that the browser always opens their page. To prevent this from happening, make sure you decline any options to set your site preferences when installing or updating a third-party application.

If the wrong home page keeps opening even when you've taken steps to remove a toolbar that's taken over Firefox and restored your home page, try checking the Firefox shortcut:

  1. Right-click on the Firefox icon on your desktop or task bar, then click on Properties.
  2. In the Target: field, you'll see the web address that the software provider keeps telling Firefox to load when you open the browser (for example, "http://bitable.com"). Delete that web address and click OK to save your changes:
    hijacked shortcut
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:AliceWyman, novica, Joni. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support