Tại sao tôi không thể đồng bộ mật khẩu?

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Nếu như không thể tick vào ô Mật khẩu ở mục Đồng bộ trong cửa sổ tùy chỉnh thì đó là do bạn đã sử dụng mật khẩu chính.

Firefox Sync sẽ không đồng bộ hóa mật khẩu của bạn nếu một mật khẩu chính được thiết lập. Nếu bạn muốn tiếp tục đồng bộ hóa mật khẩu của bạn, hãy thử xóa mật khẩu chính của bạn trước khi thực hiện đồng bộ hóa.

Vấn đề này đã được giải quyết từ Firefox phiên bản 34 trở về sau.

Quan trọng: Nếu không có một mật khẩu chính, người có quyền truy cập vào máy tính của bạn có thể xem các mật khẩu đã lưu trong Firefox.

 

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Meo_Mun, pierreneter. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support