Cập nhật phiên bản mới nhất của Firefox

Theo mặc định, Firefox được thiết lập để tự động cập nhật chính nó nhưng bạn luôn có thể tự thực hiện cập nhật bằng cách thủ công. Đây là cách:

Ghi chú: Nếu bạn sử dụng phiên bản đóng gói của Firefox, bạn sẽ phải đợi một gói cập nhật mới được phát hành vào kho gói của nó. Bài viết này chỉ áp dụng nếu bạn đã cài đặt Firefox bằng tay (không sử dụng các phân phối của các trình quản lý gói (package manager)).
  1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu , nhấn help Help-29 và chọn About Firefox.Trên thanh menu nhấn vào Firefox và chọn About Firefox.
  2. Cửa sổ About Firefox sẽ mở ra và Firefox sẽ bắt đầu tự động kiểm tra các bản cập nhật và tải về cập nhật đó.
    AboutFx50Downloading
  3. Khi các bản cập nhật đã sẵn sàng để được cài đặt, bấm Restart Firefox to Update.
    AboutFx50Restart
Quan trọng: Nếu bản cập nhật không bắt đầu, không hoàn thành hoặc có một số vấn đề khác, vui lòng sử dụng liên kết tải về hoặc đi đến trang tải về theo từng hệ thống và các ngôn ngữ Để tải xuống và cài đặt phiên bản Firefox mới nhất cho hệ thống và ngôn ngữ của bạn (xem Cài đặt Firefox trên WindowsCài đặt Firefox trên LinuxCài đặt Firefox trên Mac để được hướng dẫn).

Giữ an toàn: Chỉ tải xuống từ liên kết Mozilla chính thức ở trên để tránh các phần mềm độc hại.

Để thay đổi cài đặt cập nhật, xem Cửa sổ Tùy chọn - bảng Nâng cao.

This article, like all Firefox support, is brought to you mostly by volunteers, who keep Mozilla proudly independent and open source. Keep browsing freely!

// These fine people helped write this article:chienli, pierreneter. You can help too - find out how.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support