Update Accuweather or Wikipedia

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

If you have the blue ZTE Open phone and try to download updates for the Accuweather and Wikipedia apps, you may find that they never finish downloading.

Here's how you can get the updates to install:

  1. Try downloading the updates for Accuweather or Wikipedia again. The update will not download but that's OK.
  2. Tap the download progress and then tap the Yes button that comes up to confirm that you want to stop the download.
    update_error
  3. Now, restart your device by pressing and holding the power button and then selecting Restart.

The updates will be installed during the restart and the notification will be cleared.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: Michael Verdi, Andrew, mluna, Matt_G, user669794, Amit Kumar Thakur, scootergrisen. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.