Cài đặt tự động điền trong thanh địa chỉ Firefox Focus

Firefox Focus dành cho Android giúp bạn truy cập vào các trang web nhanh hơn với tính năng Tự động điền URL. Tính năng này được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể tắt và quản lý URL tùy chỉnh của mình.

Bật hoặc tắt Tự động điền

 1. Chạm vào biểu tượng menu trong thanh địa chỉ.
  focusmenu 4
 2. Chạm Cài đặt.
 3. Chạm Tìm kiếm.
 4. Chạm Tự động điền URL.
  • Các trang web hàng đầu: Tự động hoàn thành các trang web phổ biến trên Web.
  • Với trang web bạn thêm: Cho phép bạn thêm các trang web của riêng bạn để tự động hoàn thành.
 5. Chạm Quản lý trang web.
 6. Chạm vào mũi tên quay lại để lưu thay đổi của bạn và trở lại màn hình trước đó.

Thêm liên kết của riêng bạn

Thêm trang web bạn đang xem

 1. Chạm vào URL trong thanh địa chỉ.
 2. Chạm Thêm liên kết vào tự động điền.
focus autocomplete 8

Thêm một số liên kết tại một thời điểm

 1. Chạm vào biểu tượng menu trong thanh địa chỉ.
  focusmenu 4
 2. Chạm Cài đặt.
 3. Chạm Tìm kiếm.
 4. Chạm URL tự động điền.
 5. Nhấn vào công tắc bên cạnh mỗi tùy chọn để bật nó:
  • Các trang web hàng đầu: Tự động hoàn thành các trang web phổ biến trên Web.
  • Với trang web bạn thêm: Cho phép bạn thêm các trang web của riêng bạn để tự động hoàn thành.
 6. Chạm Quản lý trang web.
 7. Nhập liên kết mà bạn muốn thêm vào.
 8. Chạm Lưu ở trên cùng bên phải để lưu các thay đổi của bạn.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support