Cách quản lý dấu trang trong Firefox Preview

Bạn đang sử dụng trình duyệt di động cũ của chúng tôi, nhưng bài viết này là dành cho Firefox Preview, trình duyệt mới nhất, nhanh nhất của chúng tôi. Tải về Firefox Preview tại đây hoặc truy cập nền tảng kiến thức Firefox cũ dành cho Android.

Thêm một dấu trang

Để đánh dấu một trang để bạn có thể quay lại trang đó sau, hãy vuốt lên từ dưới cùng của màn hình và chọn biểu tượng dấu trang.

Để quay lại trang sau

 1. Chạm vào nút menu

  preview menu
 2. Chạm 57 library icon Your Library
 3. Chạm Bookmarks để tìm dấu trang mà bạn đã lưu.
 4. Chọn dấu trang để được đưa đến trang đó.

Xóa một dấu trang

Để xóa một dấu trang:

 1. Chạm vào nút menu

  preview menu
 2. Chạm 57 library icon Your Library
 3. Chạm Bookmarks và tìm dấu trang mà bạn đã lưu.
 4. Nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm ở bên phải tên dấu trang và chọn Delete ở dưới cùng của menu.

Tìm dấu trang hiện có

Để tìm một dấu trang hiện có:

 1. Chọn nút menu,
 2. Chạm 57 library icon Your Library
 3. Chạm Bookmarks.
 4. Cuộn để tìm dấu trang mà bạn đã lưu.
Mẹo: Nếu bạn đã truy cập một trang và không đánh dấu trang đó nhưng muốn mở lại trang đó, hãy chọn menu, Library và History để xem các trang mà bạn đã truy cập. Chọn trang bạn muốn mở để xem nó.

Cách quản lý các dấu trang

Để đặt một dấu trang vào một thư mục hiện có:

 1. Chạm vào nút menu

  preview menu
 2. Chạm 57 library icon Your Library
 3. Chạm Bookmarks để tìm dấu trang mà bạn đã lưu.
 4. Chạm vào ba dấu chấm bên cạnh dấu trang, theo sau là Edit.
 5. Chạm Folder.
 6. Chạm vào một trong các thư mục hiện có.
 7. Chạm một vài lần mũi tên FirefoxPreview-Back-Icon ở trên cùng của màn hình cho đến khi bạn quay lại duyệt web.

Để di chuyển dấu trang sang thư mục mới:

 1. Chạm vào nút menu

  preview menu
 2. Chạm 57 library icon Your Library
 3. Chạm Bookmarks để tìm dấu trang mà bạn đã lưu.
 4. Chạm vào ba dấu chấm bên cạnh dấu trang, theo sau là Edit.
 5. Chạm Folder.
 6. Chạm vào FirefoxPreview-Plus-Icon để tạo một thư mục mới và nhập tên cho nó khi được nhắc.
 7. Chạm vào FirefoxPreview-OK-Icon để tạo thư mục mới. Dấu trang sẽ được chuyển vào đó.
 8. Chạm một vài lần mũi tên FirefoxPreview-Back-Icon ở trên cùng của màn hình cho đến khi bạn quay lại duyệt web.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support