Print a web page from Firefox for Android

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.
This article applies to the latest version of Firefox for Android. Please update your version first to enjoy these features.

Firefox for Android lets you print web pages to Google Cloud Print. Firefox will remove extra clutter like background images menus to give you a clean, print-friendly page.

Google Cloud Print connects your printers to the Web, allowing you to print from Firefox on any Internet-enabled Android device:

  1. Open the page you want to print in Firefox for Android.
  2. Tap the menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser).
  3. Tap Page.
  4. Tap Print.
  5. Choose Google Cloud Print from the drop-down at the top of the screen.
    Save to Google Drive
  6. Tap the printer icon printer icon android .
To set up your printers and devices with Google Cloud Print, see the Google Cloud Print support page.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Tonnes, Joni, ElsaV. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support