PDF files are blank or cause an error message on Mac

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.
Note: This article only applies to Mac computers.

Adobe Reader installs the "Adobe Acrobat NPAPI Plug-in" for viewing PDF files inside your browser. If you use this plugin in Firefox, PDF files may be blank or you may see the message, Adobe Reader cannot show documents in this browser. We'll explain how to fix that.

In order to view PDF files again, follow these steps:

  1. Click the menu button new fx menu and select Preferences….
  2. Select the Applications panel.
  3. Type pdf into the search bar.
  4. For each content type listed, click on the drop-down menu in the Action column.
    Preferences - Applications - PDF. Storyboard pdf 57
  5. Change the selection to another action, such as Preview in Firefox or Use Preview.
  6. Close the Preferences window.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:AliceWyman, Michele Rodaro, Michael Verdi, scoobidiver, John99, Swarnava Sengupta, ideato, Lan, Simon, Joni. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support