My privacy settings were changed from Custom to Standard

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

If your tracking protection setting in about:preferences#privacy is set to Custom, but your custom options exactly match the ones in the Standard settings, Firefox will switch back to the Standard. You will not lose the privacy options you have selected since your custom settings matched the standard ones.

Change back to Custom settings

You can change back to Custom settings at any time and choose options that are different from the Standard settings. To learn more, see Adjust your global Enhanced Tracking Protection settingsthe Content blocking article under Custom settings.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm