Chặn cookie trong Firefox Focus dành cho Android

Cookie là các tệp nhỏ trên trang web để lại trên điện thoại của bạn để chúng có thể ghi nhớ tùy chọn trang web của bạn hoặc theo dõi hoạt động duyệt web của bạn. Đôi khi, một trang web sẽ hiển thị nội dung từ trang web của bên thứ ba (ví dụ: nút "Thích" từ Facebook, quảng cáo hoặc video được nhúng) và những trang web đó cũng có thể để lại cookie.

Firefox Focus không chặn cookie theo mặc định. Dưới đây là cách thức bật trình chặn cookie cho tất cả, chỉ cookie của bên thứ ba hoặc chỉ cookie theo dõi của bên thứ ba.

  1. Chạm vào nút menu ở góc trên cùng bên phải.
    focus menu android
  2. Chạm Cài đặt.
  3. Trượt xuống đến cài đặt Riêng tư và chạm Chặn cookie.
  4. Chọn chỉ chặn tất cả cookie hoặc một số loại cookie nhất định (Chỉ chặn cookie bên thứ ba or Chỉ chặn cookie theo dõi của bên thứ ba). Firefox Focus sẽ lưu lựa chọn của bạn và đóng menu.

Lưu ý

Chặn tất cả các cookie: Điều này sẽ ngăn chặn trình theo dõi, nhưng nó cũng sẽ giữ cho các trang web ghi nhớ bất cứ điều gì bạn đã làm (ví dụ, bạn sẽ được yêu cầu nhấp vào nút "Gửi" nhiều lần).

Chặn các cookie từ bên thứ ba: Điều này sẽ chặn trình theo dõi của bên thứ ba, nhưng một số trang web có thể dựa vào các tính năng tải từ các miền khác. Các phần của trang (ví dụ: video được nhúng hoặc công cụ nhận xét) có thể không hoạt động.

Chặn cookie theo dõi của bên thứ ba: Điều này chặn cookie theo dõi của bên thứ ba khỏi các miền theo dõi đã biết, giúp tránh sự phá vỡ bất ngờ từ các cài đặt trong khi vẫn bảo vệ người dùng khỏi theo dõi trên nhiều trang web.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support