Cách tắt thu thập dữ liệu trong Firefox Preview

Tại Mozilla, chúng tôi tin rằng quyền riêng tư là nền tảng cho một mạng internet lành mạnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi xây dựng Firefox Preview và tất cả các sản phẩm của chúng tôi, để cung cấp cho bạn quyền kiểm soát tốt hơn đối với thông tin bạn chia sẻ trực tuyến và thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi.

Firefox Preview thu thập dữ liệu kỹ thuật và sử dụng theo mặc định, nhưng bạn có thể tắt nó bất cứ lúc nào.

  1. Chạm vào nút menu

    preview menu
  2. Chạm Settings.
  3. Chạm Data collection.
  4. Chuyển đổi công tắc bên cạnh Usage and technical data để tắt nó.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support