Kích hoạt và vô hiệu hóa cookie

Thông tin bản sửa đổi
 • ID Bản sửa đổi: 3091
 • Được tạo:
 • Người tạo: loveleeyoungae
 • Bình luận: update image
 • Đã xét duyệt: Không
 • Sẳn sàng để bản địa hóa: Không
Nguồn bản sửa đổi
Nội dung Bản sửa đổi

Cookies - Information that websites store on your computer được lưu trữ trên máy tính bởi các trang web mà bạn ghé thăm và chứa các thông tin như tùy chỉnh của trang hoặc trạng thái đăng nhập. Bài viết này mô tả cách kích hoạt và vô hiệu hóa cookie trong Firefox.


Thiết lập Cookie

Cookies được kích hoạt mặc định trong Firefox. Để kiểm tra thiết lập của bạn:

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Chọn bảng Riêng tư.
 3. Thiết lập Firefox sẽ: thành Sử dụng thiết lập tùy biến cho lược sử.

 4. Đánh dấu chọn Cho phép cookie từ các trang để kích hoạt Cookie, và bỏ chọn nó để vô hiệu hóa Cookie.
 1. Chọn thời gian cookie được phép lưu trữ trong bao lâu:
  • Lưu cho tới khi: chúng hết hạn: Mỗi cookie sẽ bị xóa khi tới ngày hết hạn do trang web đã gửi cookie đặt ra.
  • Lưu cho tới khi: tôi thoát Firefox: Cookie được lưu trữ trên máy tính của bạn sẽ bị xóa khi Firefox được đóng.
  • Lưu cho tới khi: hỏi tôi mỗi lần: Hiển thị một cảnh báo mỗi khi có một trang web cố gắng gửi cookie, để hỏi xem bạn có muốn lưu trữ hay không.
 1. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.
 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Select the Privacy panel.
 3. Check mark Accept cookies from sites to enable Cookies, and uncheck it to disable them.
  • If you are troubleshooting problems with cookies, make sure Accept third party cookies is also check marked.
 1. Choose how long cookies are allowed to be stored:
  • Keep until: they expire: Each cookie will be removed when it reaches its expiration date, which is set by the site that sent the cookie.
  • Keep until: I close Firefox: The cookies that are stored on your computer will be removed when Firefox is closed.
  • Keep until: ask me every time: Displays an alert every time a website tries to send that asks whether you want to store it.
 1. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.


Các trang web báo lỗi cookie

Nếu bạn ghé thăm một trang web đưa ra thông báo rằng bạn không thể chấp nhận cookie, hãy xem Websites say cookies are blocked - Unblock them.