หน้าต่างตัวเลือก - แผงทั่วไป

บทความนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การบำรุงรักษา เพราะฉะนั้นเนื้อหาอาจจะล้าสมัย

บทความนี้อธิบายถึงการตั้งค่าที่อยู่ในแผง ทั่วไป ของ Fiefox หน้าต่างตัวเลือกปรับแต่ง

แผง ทั่วไป อนุญาตให้คุณ:

 • ตั้งค่าว่าหน้าไหนที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิด Firefox ขึ้นมาครั้งแรกหรือคลิกที่ปุ่ม บ้าน
 • ตั้งค่าว่า Firefox จะทำอย่างไรเมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์
 • จัดการส่วนเสริมของคุณ

Options - General - Win Fx13 Options - General - Mac Fx13 Options - General - Lin Fx13 Options - General - Win Fx8 Preferences - General - Mac Preferences - General - Linux Options - General - Win Prefs - General - Mac Prefs - General - Lin 7d2b6f2105f4be46854d797c3a948902-1258704906-845-3.png 7d2b6f2105f4be46854d797c3a948902-1260031510-886-1.png 7d2b6f2105f4be46854d797c3a948902-1258704906-845-1.jpg

เริ่มการทำงาน

 • เมื่อ Firefox เริ่ม: ควบคุมว่าจะแสดงผลอะไรเมื่อ Firefox เปิดขึ้นมา
  • แสดงหน้าแรก - แสดงผลหน้าแรก เมื่อตั้งค่าข้างล่าง
  • แสดงหน้าว่าง - แสดงผลหน้าเปล่า ซึ่งเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการโหลด
  • แสดงหน้าต่างและแท็บจากครั้งก่อน - เรียกคืนหน้าต่างและแท็บครั้งล่าสุดที่คุณได้เยี่ยมชมก่อนปิด Firefox ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Restore previous session - Configure when Firefox shows your most recent tabs and windows
 • อย่าโหลดแท็บจนกว่าจะเลือก:
  ตัวเลือกนี้จะถูกกำหนดไม่ได้จนกว่าคุณจะเลือกตัวเลือก แสดงหน้าต่างและแท็บจากครั้งก่อน (ดูด้านบน) เมื่อเลือกตัวเลือกนี้แล้ว Firefox จะโหลดแท็บที่ใช้งานเมื่อเปิดขึ้นมาเท่านั้น วิธีนี้จะทำให้เริ่ม Firefox ได้เร็วขึ้นถ้าคุณมีแท็บจำนวนมาก ส่วนแท็บอื่นๆ ถ้าต้องการเข้าชมก็คลิกที่แท็บนั้นๆ
 • หน้าแรก:
  ควบคุมว่าหน้าไหนที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิด Firefox ขึ้นมาครั้งแรกหรือคลิกที่ปุ่ม บ้าน บนแถบเครื่องมือนำทาง ถ้าคุณตั้งค่า เมื่อ Firefox เริ่ม (ด้าน) เป็น แสดงหน้าแรก หน้าเว็บที่ระบุไว้จะถูกโหลดขึ้นมาเมื่อ Firefox เริ่ม รายละเอียดเพิ่มเติม ดู วิธีตั้งค่าหน้าเริ่มต้น

ดาวน์โหลด

 • แสดงหน้าต่างดาวน์โหลด เมื่อดาวน์โหลดแฟ้ม:
  ควบคุมว่าจะให้ Firefox แสดงหน้าต่างดาวน์โหลดเมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียดเพิ่มเติม ดู download_manager-th
 • ปิดเมื่อการดาวน์โหลดทุกอย่างเสร็จสิ้น:
  ถ้าคุณทำการเลือก แสดงหน้าต่างดาวน์โหลด เมื่อดาวน์โหลดแฟ้ม (ด้านบน) การตั้งค่านี้จะควบคุม Firefox ให้ปิดหน้าต่างดาวน์โหลดอัตโนมัติหลังจากที่คุณดาวน์โหลดทุกไฟล์เสร็จแล้ว
 • บันทึกแฟ้มไปที่:
  ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ Firefox จะดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดไปยังแฟ้มที่ถูกระบุอยู่โดยอัตโนมัติ ( เช่นหน้าเดสก์ท็อปหรือแฟ้มดาวน์โหลด) เปลี่ยนแปลงแฟ้มที่ระบุ คลิก เลือกดู...เลือก...
 • ถามทุกครั้งว่าจะบันทึกแฟ้มที่ไหน:
  ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ Firefox จะถามคุณเสมอว่าจะนำไฟล์ดาวน์โหลดของคุณไปไว้ที่แฟ้มไหน

ส่วนเสริม

คลิก จัดการส่วนเสริม... เพื่อเปิดแท็บส่วนเสริม ที่อนุญาตให้คุณปรับแต่งส่วนขยาย หน้าตา และโปรแกรมเสริม รายละเอียดเพิ่มเติม ดู Find and install add-ons to add features to Firefox


แม่แบบ "backtoOptionsPreferences" ไม่มีอยู่หรือไม่ได้รับการอนุมติให้แก้ไขเพิ่มเติม

// These fine people helped write this article:Chengings. You can help too - find out how.
อาสาสมัครสำหรับฝ่ายสนับสนุน Mozilla