วิธีการส่งออกที่คั่นหน้าเว็บไปเป็นไฟล์ HTML

อาสาสมัครของเรากำลังทำงานเกี่ยวกับการแปลบทความนี้ จนกว่ามันจะพร้อม บทความรุ่นภาษาอังกฤษอาจช่วยเหลือได้

This article explains how to export your bookmarks to an HTML file, which can be used as a backup or for importing into another web browser.

  1. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

  2. From the toolbar on the Library window, click f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import and Backup and choose Export Bookmarks to HTML....
    Exporting HTML Bookmarks - Win fx7
  3. In the Export Bookmarks File window that opens, choose a location to save the file, which is named bookmarks.html by default. The desktop is usually a good spot, but any place that is easy to remember will work.
  4. Click the Save button. The Export Bookmarks File window will close.
  5. Close the Library window.

Your bookmarks are now successfully exported from Firefox. The bookmarks HTML file you saved is now ready to be imported into another web browser.

These fine people helped write this article: . You can help too - find out how.