అమర్పులు మరియు ప్రాధాన్యతలు అనుకూలీకరించండి

ఆండ్రాయిడ్ కోసం ఫైర్ ఫాక్స్ ఈ అనుకూలీకరణ ఎంపికలతో మీ సొంతం చేయండి

ఫైర్‌ఫాక్సు నా స్థాన సమాచారాన్ని వెబ్సైట్లతో పంచుకుంటుందా?

ఫైర్‌ఫాక్సు మీ స్థానాన్ని గురించి వెబ్ సైట్లకు ఏ సమాచారాన్ని పంపుతుందో తెలుసుకోండి మరియు మీ విహారిణి యొక్క స్థాన-ఎరుక లక్షణాలను ఎలా ఉపయోగించాలో మరియు నిర్వహించాలో తెలుసుకోండి.

ఇంగ్లీషులో

Illustration of hands

ఔత్సాహికులవ్వండి

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

ఇంకా తెలుసుకోండి