మీ అంతరికతను సంరక్షించుకోండి

మీ సమాచారాన్ని ఏలా సేవ్ అవుతుంది లేదా ట్రాక్ అవడాన్ని నియంత్రించండి

ఆండ్రాయిడ్ కోసం ఫైర్ఫాక్సులో రక్షణ ట్రాకింగ్

ఆండ్రోయిడ్స్ కోసం ఫైర్ఫాక్సు ట్రాకింగ్ సంరక్షణ ఫీచర్ గుర్తించడానికి గుర్తింపుకు డిస్కనెక్ట్ అందించిన జాబితా ఉపయోగిస్తుంది మరియు ట్రాకర్లను బ్లాక్ చేస్తుంది.

మొబైల్ పరికరాల్లో Firefox నుండి అజ్ఞాతంగా వినియోగాన్ని డేటా పంపండి

యాండ్రాయిడ్ మరియు iOS కోసం ఫైర్ఫాక్స్ సర్దుబాటు అనే మూడవ పార్టీ ట్రాకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉపయోగించి సంస్థాపనలు మరియు నిలుపుదల గురించి డేటా సేకరించడానికి. ఇంకా నేర్చుకో.

ఆండ్రాయిడ్ కోసం ఫైర్ఫాక్సులో మీ బ్రౌజింగ్ చరిత్ర మరియు వ్యక్తిగత డేటాను క్లియర్ చేయండి

ఆండ్రాయిడ్ కోసం ఫైర్ఫాక్సులో మీరు మీ బ్రౌజింగ్ సమాచారం తొలగించడానికి సులభం చేస్తుంది. మీరు కూడా స్వయంచాలకంగా మీ డేటా మీరు ఫైర్ఫాక్సును విడిచిన ప్రతిసారీ తొలగించవచ్చు.

ఇంగ్లీషులో

Illustration of hands

ఔత్సాహికులవ్వండి

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

ఇంకా తెలుసుకోండి