ఫైర్ఫాక్స్ ప్రొఫైల్స్ లో సమాచారాన్ని బ్యాకప్ మరియు పునరుద్ధరించు

ఫైర్‌ఫాక్స్ ఇష్టాంశాలు, సంకేతపు మాటలు, పొడిగింతలు వంటి మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని మీ కంప్యూటరులో profile సంచయములో, ఫైర్‌ఫాక్స్ క్రమణిక కాక వేరే స్థానంలో నిల్వ చేస్తుంది. ఈ వ్యాసం మీ ప్రొఫైలును ఎలా బ్యాకప్ చేయాలో, పునరుద్ధరించాలో, లేదా వేరే స్థానం లేదా కంప్యూటరులోకి మీ ప్రొఫైలును ఎలా తరలించవచ్చో వివరిస్తుంది.

గమనిక: ఫైర్‌ఫాక్స్‌ను నవీకరించు సౌలభ్యము మీ డెస్క్‌టాప్‌పై పాత ఫైర్‌ఫాక్స్ డేటా అనే ఒక సంచయాన్ని సృష్టిస్తుంది, దానిలో మీ పాత ప్రొఫైలు సంచయము యొక్క బ్యాకప్, దానిలోని విషయాలు ఉంటాయి. మీరు ఈ మధ్య ఫైర్‌ఫాక్స్‌ను నవీకరించినా ఈ సంచయము ఉంటే మీవద్ద ఇప్పటికే పూర్తి ప్రొఫైల్ బ్యాకప్ ఉన్నట్టు.

మీ ప్రొఫైలు సంచయాన్ని కనుగొనండి

ఫైరుఫాక్సు విండో ఎగువన, బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫైర్ఫాక్సు, కి వెళ్ళండి సహాయం మెనుమెనూబార్ మీద, క్లిక్ సహాయం మెనుఫైరుఫాక్సు విండో ఎగువన, మెనూ మీద క్లిక్ చేయండి సహాయం మరియు ఎంచుకోండి ట్రబుల్షూటింగ్ సమాచారం. ట్రబుల్షూటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టాబ్ తెరుచుకుంటుంది.మెను బటన్ క్లిక్ చేయండి New Fx Menu , సహాయం మీద క్లిక్ చేయండి Help-29 మరియు ఎంచుకోండి ట్రబుల్షూటింగ్ సమాచారం. ట్రబుల్షూటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టాబ్ తెరుస్తుందికుంటుంది.

 • అప్లికేషన్ బేసిక్స్ కింద విభాగం, క్లిక్ ఫోల్డర్లో చూపించుశోధినిలో చూపించుఓపెన్ డైరెక్టరీ. మీ ప్రొఫైల్కు ఒక విండో ఫైళ్లుఫోల్డర్ తెరవబడుతుంది.
 • గమనిక: మీరు ఫైరుఫాక్సు తెరవడానికి లేదా ఉపయోగించడానికి పోతే, సూచనలను అనుసరించండి ఫైర్ఫాక్స్ తెరవకుండానే మీ ప్రొఫైల్ ను కనుగొనడం.

  మీ ప్రొఫైలును బ్యాకప్ చేయుట

  మీ ప్రొఫైలును బ్యాకప్ చేయడానికి, మొదటి ఫైర్‌ఫాక్స్ తెరచి ఉంటే మూసివెయ్యండి, ఆపై మరొక స్థానానికి ప్రొఫైలు సంచయాన్ని కాపీ చేయండి.

  1. పైన వివరించిన విధంగా, మీ ప్రొఫైల్ సంచయాన్ని గుర్తించండి.
  2. (తెరచిఉంటే) ఫైర్‌ఫాక్స్‌ను మూసివేయండి:

   ఫైర్ఫాక్సు విండోకీ పైన ఉన్న ఫైర్ఫాక్సు బటన్ని నొక్కండి మరియు ఆ తర్వాత నిష్క్రమణ ను ఎంచుకోండి ఫైర్‌ఫాక్స్ విండోకీ పైన ఉన్న File మెనూను నొక్కండి ఆ తర్వాత Exit ఆదేశాన్ని ఎంచుకోండి మోనూ బారులో ఫైర్ఫాక్సు మీద నొక్కండి ఆ తర్వాత ఫైర్ఫాక్స్ మూసివేయండి ఆదేశాన్ని ఎంచుకోండిఫైర్‌ఫాక్స్ విండోకీ పైన File మెనూను నొక్కండి ఆపై మూసివేయండి ఆదేశాన్ని ఎంచుకోండి.

   మొనూ బటన్ New Fx Menu పై నొక్కి తర్వాత నిష్క్రమణ క్విట్ Close 29 పై నొక్కండి.

  3. మీ ప్రొఫైల్ యొక్క సంచయము కంటే ఒక లెవెల్ పైకి వెళ్ళండి %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/~/.mozilla/firefox/
  4. కుడి క్లిక్ మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు Ctrl కీ ని నొక్కి పట్టుకోండి మీ ప్రొఫైల్ ఫోల్డర్ లో (ఉదా xxxxxxxx.default), మరియు Copy ఎంచుకోండి.
  5. కుడి క్లిక్ మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు Ctrl కీ ని నొక్కి పట్టుకోండి బ్యాకప్ స్థానం (ఉదా ఒక USB స్టిక్ లేదా ఒక ఖాళీ CD-RW డిస్క్) మరియు Paste ను ఎంచుకోండి.

  ఒక ప్రొఫైల్ బ్యాకప్ పునరుద్ధరణ

  1. ఫైర్ఫాక్సు విండోకీ పైన ఉన్న ఫైర్ఫాక్సు బటన్ని నొక్కండి మరియు ఆ తర్వాత నిష్క్రమణ ను ఎంచుకోండి ఫైర్‌ఫాక్స్ విండోకీ పైన ఉన్న File మెనూను నొక్కండి ఆ తర్వాత Exit ఆదేశాన్ని ఎంచుకోండి మోనూ బారులో ఫైర్ఫాక్సు మీద నొక్కండి ఆ తర్వాత ఫైర్ఫాక్స్ మూసివేయండి ఆదేశాన్ని ఎంచుకోండిఫైర్‌ఫాక్స్ విండోకీ పైన File మెనూను నొక్కండి ఆపై మూసివేయండి ఆదేశాన్ని ఎంచుకోండి.

   మొనూ బటన్ New Fx Menu పై నొక్కి తర్వాత నిష్క్రమణ క్విట్ Close 29 పై నొక్కండి.

  2. మీ ప్రస్తుత ప్రొఫైల్ సంచయము, బ్యాకప్ ప్రొఫైల్ సంచయము ఒకే పేరు కలిగి ఉంటే, కేవలం ప్రస్తుత ప్రొఫైల్ సంచయాన్ని బ్యాకప్ సంచయముతో భర్తీ చేసి అప్పుడు ఫైర్‌ఫాక్స్ మొదలుపెట్టండి.
   ముఖ్యమైనది: ఇది పనిచేయాలంటే ప్రొఫైల్ సంచయాల పేర్లు, 8 అక్షరాల యాదృచ్ఛిక స్ట్రింగ్ తో సహా, ఖచ్చితంగా సరిపోవాలి. ఒకవేల పేర్లు సరిపోకపోతే లేదా మీరు వేరే స్థానానికి ఒక బ్యాకప్ పునరుద్ధరిస్తుంటే, క్రింద దశలను అనుసరించండి.

  వేరే స్థానానికి పునరుద్ధరణ

  ప్రొఫైల్ సంచయాల పేర్లు సరిపోకపోతే లేదా మీరు తరలించడానికి లేదా వేరే ప్రదేశంలో ఒక ప్రొఫైలును పునరుద్ధరించడానికి క్రిందిలా చేయండి:

  1. పూర్తిగా ఫైర్‌ఫాక్స్ ను మూసివెయ్యండి:

   ఫైర్ఫాక్సు విండోకీ పైన ఉన్న ఫైర్ఫాక్సు బటన్ని నొక్కండి మరియు ఆ తర్వాత నిష్క్రమణ ను ఎంచుకోండి ఫైర్‌ఫాక్స్ విండోకీ పైన ఉన్న File మెనూను నొక్కండి ఆ తర్వాత Exit ఆదేశాన్ని ఎంచుకోండి మోనూ బారులో ఫైర్ఫాక్సు మీద నొక్కండి ఆ తర్వాత ఫైర్ఫాక్స్ మూసివేయండి ఆదేశాన్ని ఎంచుకోండిఫైర్‌ఫాక్స్ విండోకీ పైన File మెనూను నొక్కండి ఆపై మూసివేయండి ఆదేశాన్ని ఎంచుకోండి.

   మొనూ బటన్ New Fx Menu పై నొక్కి తర్వాత నిష్క్రమణ క్విట్ Close 29 పై నొక్కండి.

  2. మీకు కావలసిన ప్రదేశంలో ఫైర్‌ఫాక్స్ ప్రొఫైల్ నిర్వాహకిని వాడి ఒక కొత్త ప్రొఫైలును సృష్టించండి, తర్వాత ప్రొఫైల్ నిర్వాహకి నుండి నిష్క్రమించండి.
   గమనిక: మీరు ఇపుడే ఒక కొత్త కంప్యూటర్లో ఫైర్‌ఫాక్స్ స్థాపించి ఉంటే, ఒక కొత్త ప్రొఫైల్ సృష్టించే బదులు, ఫైర్‌ఫాక్స్ మొదటిసారి అమలు చేసినప్పుడు స్వయంచాలకంగా రూపొందించబడిన డిఫాల్ట్ ప్రొఫైల్ మీరు ఉపయోగించవచ్చు.
  3. మీ హార్డు డ్రైవులో లేదా బ్యాకప్ మీడియంలో (ఉదా, మీ USB స్టిక్) లో బ్యాకప్ ప్రొఫైలు సంచయాన్ని గుర్తించండి.
  4. ప్రొఫైలు సంచయము బ్యాకప్ ను తెరవండి (ఉదా: xxxxxxxx.default బ్యాకప్).
  5. మొత్తం ప్రొఫైలు సంచయము బ్యాకప్ విషయాలు mimeTypes.rdfhandlers.json, prefs.js ఫైలు, bookmarkbackups ఫోల్డర్, మొదలైనవి వంటివి ఫైలు కాపీ చేయండి.
  6. పైన వివరించిన విధంగా కొత్త ప్రొఫైల్ సంచయాన్ని గుర్తించండి మరియు ఫోల్డర్ తెరిచి ఆపై ఫైర్‌ఫాక్స్ ను మూసివెయ్యండి (తెరిచి ఉంటే)
  7. ఇదే పేరుతో ఉన్న ఫైళ్లను తిరిగి రాసి, కొత్త ప్రొఫైలు సంచయము బ్యాకప్ ప్రొఫైలు సంచయము యొక్క కంటెంట్లను పేస్ట్ చేయండి.
  8. ఫైర్‌ఫాక్స్ ను ప్రారంభించండి.
  // These fine people helped write this article:Dinesh, చిలాబు. You can help too - find out how.

  ఈ వ్యాసం ఉపయోగపడిందా? దయచేసి వేచివుండండి…

  మొజిల్లా తోడ్పాటులో స్వచ్ఛందంగా తోడ్పడండి