Why can't I sync my passwords?

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

If the Passwords checkbox is disabled in the Sync preferences window, it's because you have set a master password.

Firefox Sync will not synchronize your passwords if a master password is set. If you would like to continue synchronizing your passwords, try removing your master password before synchronizing.

This issue will be resolved in Firefox 34.

Important: Without a master password, someone with access to your computer can view the passwords you have saved in Firefox.


Dela artikeln: http://mzl.la/1ApHpPs

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: underpass, michro, Verdi, deb.bhattacharya6, gcpascutto, jsavage. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.