Why can't I sync my passwords?

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

If the Passwords checkbox is disabled in the Sync preferences window, it's because you have set a master password.

Firefox Sync will not synchronize your passwords if a master password is set. If you would like to continue synchronizing your passwords, try removing your master password before synchronizing.

This issue will be resolved in Firefox 34.

Important: Without a master password, someone with access to your computer can view the passwords you have saved in Firefox.
// Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln:Underpass, Michele Rodaro, Michael Verdi, user669794, gcpascutto, Joni. Du kan också hjälpa till - lära dig hur.
Bli volontär för Mozilla Support