Use a Master Password to protect stored logins and passwords

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Firefox can save usernames and passwords that you use to access online services, such as banking and email websites. If you share a computer with anyone, it is recommended that you use a master password.

After you have defined a master password, you will be prompted to enter it once Firefox needs to access your stored passwords.

Master Password - Win1
Note: After you've set a master password, it needs to be entered the first time you remember a new password or remove passwords and each time you show your passwords, for each Firefox session.

Defining a master password

By default, Firefox does not use master passwords to protect stored credentials. To define a master password:

 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select Options.At the top of the Firefox window, click on the Tools menu and then select Options.On the menu bar, click on the Firefox menu and select Preferences....At the top of the Firefox window, click on the Edit menu and select Preferences.

  Click the menu button New Fx Menu and choose Options.Preferences.

 2. Click the Security panel.
 3. Check mark Use a master password.
  Master Password - Win2 Security - Use a master password - 38
  • The Change Master Password dialog appears.
 4. Enter your master password. The Password quality meter will indicate the difficulty of guessing the password. To create a quality password, your master password should include the following:
  • At least one capital letter.
  • One or more digits.
  • At least one non-alphanumeric character, such as the following: @ # $ % ^ & * ( ).
  • Also, remember to make your password something that is easy for you to remember, but difficult for others to guess to ensure that you, and only you, will be able to retrieve this secure information. For more information on choosing passwords, see Create secure passwords to keep your identity safe.
 5. Enter the password a second time to confirm that you can enter it consistently.
  Master Password - Win3
 6. To set the master password, click OK.
 7. Click OK to close the Options window.Click Close to close the Preferences window.Close the Preferences window. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

Removing the master password

If you don't need a master password, you can remove it at any time:

Important: Without a master password, someone with access to your computer can view the passwords you have saved in Firefox.
 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select Options.At the top of the Firefox window, click on the Tools menu and then select Options.On the menu bar, click on the Firefox menu and select Preferences....At the top of the Firefox window, click on the Edit menu and select Preferences.

  Click the menu button New Fx Menu and choose Options.Preferences.

 2. Click the Security panel.
 3. Uncheck mark Use a master password. The Remove Master Password dialog will open.
 4. Enter the current password to confirm you are authorized to remove it.
 5. Click Remove.
 6. Click OK in the dialog that appears to confirm its removal.
 7. Click OK to close the Options window.Click Close to close the Preferences window.Close the Preferences window. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

Changing the master password

You can also change your master password at any time:

 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select Options.At the top of the Firefox window, click on the Tools menu and then select Options.On the menu bar, click on the Firefox menu and select Preferences....At the top of the Firefox window, click on the Edit menu and select Preferences.

  Click the menu button New Fx Menu and choose Options.Preferences.

 2. Click the Security panel.
 3. Click Change Master Password.
 4. Enter the current password to confirm you are authorized to change it.
 5. Enter the new master password twice.
  • Leaving the two fields empty removes your master password.
 6. To accept the changed master password, click OK.
 7. Click OK to close the Options window.Click Close to close the Preferences window.Close the Preferences window. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
Based on information from Master password (mozillaZine KB)


Dela artikeln: http://mzl.la/1BAQynU

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: AliceWyman, Chris_Ilias, el.cameleon, Verdi, scoobidiver, Swarnava, ideato, deb.bhattacharya6, scootergrisen. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.