Template:ImportHTMLBookmarks

Klicka på knappen Bibliotek 57 library icon och klicka sedan på Bokmärken. Bläddra till botten och klicka på Visa alla bokmärken. Klicka på knappen bokmärken Bookmarks-29 och välj Visa alla bokmärken för att öppna biblioteksfönstret.

  • Från verktygsfältet i biblioteksfönstret klickar du på knappen f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Importera och säkerhetskopiera och välj Importera bokmärken från HTML....
    Importera bokmärke
  • I fönstret som öppnas för att importera bokmärken, navigera till filen för HTML-bokmärken som ska importeras och välj filen.
  • Klicka på knappen Öppna. Fönstret för att importera bokmärken stängs.
  • Stäng biblioteksfönstret.
  • // Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln:Andreas Pettersson. Du kan också hjälpa till - lära dig hur.
    Bli volontär för Mozilla Support