Sync logins in Firefox for iOS

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Enable logins sync on Firefox for iOS so that you can access your logins across other synced devices. This is also a necessary step when you're using Firefox Lockwise.

Set up automatic sync

  1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
    menu button ios 37

  2. Tap Settings in the menu panel.
  3. Tap your Firefox Account to open Manage Account & Devices.(You might need to sign in first).
  4. Tap the switch next to Logins to enable it (switchonios)

Manually sync your logins

Firefox for iOS will sync automatically at regular intervals but you can also force a manual sync.

  1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
    menu button ios 37

  2. Tap the Sync button (you might need to sign in first).
sync ios 12

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer