Säker anslutning misslyckades och Firefox anslöt inte

Den här artikeln förklarar varför du kan se felsidan Säker anslutning misslyckades eller Kunde inte ansluta: Potentiellt säkerhetsproblem och vad du kan göra.

Säker anslutning kan inte upprättas

När en webbplats som kräver en säker https- anslutning försöker säkra kommunikation med din dator, dubbelkontrollerar Firefox detta försök för att se till att webbplatscertifikat och anslutningsmetoden faktiskt är säkra. Om Firefox inte kan upprätta en säker anslutning, visas en felsida Säker anslutning misslyckades eller Kunde inte ansluta: Potentiellt säkerhetsproblem.

Säker anslutning misslyckades

Felsidan Säker anslutning misslyckades innehåller en beskrivning av felet, ett alternativ för att rapportera felet till Mozilla och en knapp Försök igen. Det finns inget alternativ att lägga till ett säkerhetsundantag för att kringgå denna typ av fel.

Säker anslutning misslyckades

Felsidan kommer också att innehålla följande information:

  • Sidan du försöker se kan inte visas eftersom autenticiteten för mottagen data inte kan verifieras
  • Kontakta webbplatsens ägare och informera dem om detta problem.

Kunde inte ansluta: Potentiellt säkerhetsproblem

Vissa säkra anslutningsfel kommer att resultera i felsidan Kunde inte ansluta: Potentiellt säkerhetsproblem.

Potentiellt säkerhetsproblem

Felsidan kommer att innehålla en beskrivning av det potentiella säkerhetshotet, ett alternativ att rapportera felet till Mozilla och en knapp Avancerat... för att visa felkoden och andra tekniska detaljer. Det finns inget alternativ att lägga till ett säkerhetsundantag för att besöka webbplatsen.

Problem med webbplatser

TLS-versionen stöds inte

Vissa webbplatser försöker använda föråldrade (inte längre säkra) TLS-mekanismer i ett försök att säkra din anslutning. Firefox skyddar dig genom att förhindra navigering till sådana webbplatser om det finns ett problem med att skapa en anslutning på ett säkert sätt. Kontakta webbplatsens ägare och be dem uppdatera sin TLS-version till en version som fortfarande är aktuell och fortfarande säker.

Från och med Firefox version 78, är den lägsta TLS-versionen som tillåts som standard TLS 1.2. Webbplatser som inte stöder TLS version 1.2 eller högre visar en felsida Säker anslutning misslyckadesmed felkod: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION och ett meddelande om att Denna webbplats stöder kanske inte TLS 1.2-protokollet, som är den minsta version som stöds av Firefox.

TLS version error


Felsidan kan också innehålla en knapp, Aktivera TLS 1.0 och 1.1 som låter dig åsidosätta minimikravet för TLS.
Obs: Mozilla planerar att ta bort detta alternativ och inaktivera permanent TLS 1.0 och 1.1 i en framtida version av Firefox. Mer information finns på denna Mozilla-sida.

HSTS krävs

Andra webbplatser kan kräva HTTP Strict Transport Security (HSTS) och tillåter inte åtkomst med osäker anslutning.

Konflikt med säkerhetsprogram

Många säkerhetsprodukter använder en funktion som avlyssnar säkra anslutningar som standard. Detta kan ge anslutningsfel eller varningar på säkra webbplatser. Om du ser säkra anslutningsfel på flera säkra webbplatser kan du lösa problemet genom att uppdatera din säkerhetsprodukt eller ändra dess inställningar. Se den här artikelns avsnitt om Antivirusprodukter för hjälp med specifika säkerhetsprodukter som kan producera dessa fel, till exempel Avast, AVG och ESET programvara.

Alternativt kan du avinstallera säkerhetsprogramvara från tredje part och använda Windows Defender, inbyggt antivirus på Windows 8 och Windows 10.

Felaktig systemklocka

Firefox använder certifikat på säkra webbplatser för att säkerställa att din information skickas till den avsedda mottagaren och inte kan läsas av avlyssnare. Ett felaktigt systemdatum kan få Firefox att upptäcka att webbplatsens säkerhetscertifikat har upphört att gälla eller är ogiltigt. Se till att din dator är inställd på rätt datum, tid och tidszon. Mer information finns i Felsökning av tidsrelaterade fel på säkra webbplatser.

Andra problem med en säker anslutning

Dessa artiklar beskriver hur du felsöker vissa specifika säkra anslutningsfel:

För en lista och kort beskrivning av andra säkra anslutningsfel, se NSS- och SSL-felkoder på MDN Web Dokument.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer