Nytt i Thunderbird 45.0

Den här versionen av Thunderbird stöds inte längre. Vänligen uppdatera din version av Thunderbird för att njuta av de senaste funktionerna.

Den här artikeln beskriver de stora förändringar som är synliga för användare i Thunderbird version 45.0. Fullständig information om alla de förändringar kan hittas i versionsfakta för Thunderbird 45.

Skriva e-post

Olika förbättringar har gjorts för att skriva e-post.

 • Avsändarens namn (Från) kan nu bli redigerad per meddelande för att möjliggöra mindre justeringar.
  Obs:Inte alla e-postleverantörer tillåter denna funktion.
editable from address
 • Om du använder mer än en ordbok för stavningskontroll, kan ordlistan nu väljas när du anger meddelandets ämne. Det finns också en språkindikator som visar den valda ordboken.
dictionary TB45
 • Valet av teckenstorlek har ändrats, det finns nu en knapp för storleksval på redigeringsverktygsraden och knappar för "mindre/större teckenstorlek" ändrar nu storleken till nästa tillgängliga diskreta teckenstorlek.
font size TB45
 • Fönstret för att skriva e-post i Thunderbird fungerar nu mer som en ordbehandlare genom att trycka på "Enter" ger det ett nytt stycke, tryck på "Shift+Enter" infogar en ny rad. Detta nya beteende kan kopplas bort i fliken Thunderbird > InställningarVerktyg > AlternativRedigera > Inställningar > Skriva > Allmänt.
 • Typsnitt som används i ett mottaget meddelande som inte är lokalt installerad kommer nu att visas i typsnittsindikatorn.
Font indicator TB45

Leveransformat e-post

 • Tidigare skickade Thunderbird e-post som oformaterad text om inga "RTF"-element användes i meddelandet och mottagaren inte markerats som att föredra HTML e-post i adressboken. Denna automatiska "nedgradering" kan nu avaktiveras i fönstret Thunderbird > InställningarVerktyg > Alternativ Redigera > Inställningar > Skriva > fliken Allmänt > Anpassa....

Kinesisk, japansk och koreansk e-post

 • När du skickar e-post som använder kinesiska, japanska eller koreanska tecken, infogades oönskade extra mellanslag i texten. Detta har rättats till och e-post kommer att skickas och tas emot precis som det skrevs.
 • Japanska e-post har nu fullt stöd för RFC 1468 och RFC 3676.

Undantag - fjärrinnehåll

 • Som standard, visar inte Thunderbird bilder inbäddade i HTML-meddelanden som inte skickas med meddelandet men som måste laddas från en webbplats. Detta skyddar användarna mot spårning. Menyn för att välja platser som fjärrinnehåll kommer att laddas från har förbättrats. (Obs: På grund av interna förändringar, är undantag av fjärrinnehåll baserad på avsändarens e-postadress inte migrerad från Thunderbird 38.)
remote exceptions TB45

Exportera adressbok

Address book export TB45

Meddelandelista och meddelandehuvud

 • Rubrikerna i meddelanderutan visar nu kolumnen "Korrespondenter" som standard i stället för kolumnerna "Från" och "Mottagare".
correspondents TB45

I version 45 kommer befintliga mappar att uppgraderas till den nya kolumnen, om inte denna uppgradering stängs av genom att ändra inställningen mailnews.ui.upgrade.correspondents till false. Från och med version 45.1, kommer det inte att finnas någon automatisk uppgradering, så användare som vill använda kolumnen "Korrespondenter" som standard måste ändra inställningen mail.threadpane.use_correspondents till true.

För att redigera dessa inställningar, gå till Thunderbird > InställningarVerktyg > AlternativRedigera > Inställningar, välj panelen Avancerat, välj fliken Allmänt och klicka på Konfigurationsredigerare…. På varningssidan som öppnas klicka på Jag lovar, jag ska vara försiktig! för att komma till konfigurationsredigeraren. För utförlig information läs Config Editor.
 • När du visar ett meddelande kan namn och e-postadress till avsändaren eller mottagaren nu kopieras från meddelanderubriken med hjälp av en nytt alternativ i snabbmenyn.
copy name and email TB45
// Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln:Andreas Pettersson, peki01. Du kan också hjälpa till - lära dig hur.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Bli volontär för Mozilla Support