Use mouse shortcuts to perform common tasks in Firefox

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

This is a list of the most common mouse shortcuts in Mozilla Firefox.

Command Shortcut
Back Opt + Scroll downShift + Scroll down
Forward Opt + Scroll up Shift + Scroll up
Zoom In Ctrl + Scroll up
Zoom Out Ctrl + Scroll down
Close Tab Middle-click on Tab
Open link in new Tab Middle-click on Link
New Tab Middle-click on Tab Bar
Open in Background Tab* Ctrlcommand + Left-click link
Middle-click link
Open in Foreground Tab* Ctrlcommand + Shift + Left-click
Shift + Middle-click
Open in New Window Shift + Left-click link
Duplicate Tab or Bookmark CtrlOpt + Drag tab
Reload (override cache) Shift + Reload button
Save Page As AltOpt + Left-clickN/A


* The Open Foreground and Background Tab shortcuts will be switched if the When I open a link in a new tab, switch to it immediately setting is enabled in the General settings panel.

// Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln:AliceWyman, Chris Ilias, marsf, Tonnes, Aleksej, Matt N., Michael Verdi, Swarnava Sengupta, Ben, ideato, SkyShayde, Lan, scootergrisen, mantaroh, Heather. Du kan också hjälpa till - lära dig hur.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Bli volontär för Mozilla Support