Inviting Other People to Events

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Background

If you need to set up a meeting, and keep track of who's attending and who is not, Lightning can do this as well as allow you to send invitations to people who do not have Thunderbird/Lightning, including Microsoft Outlook users!

Creating the Event

  1. Create a new event in Lightning, by either going to "File, New, Event" or clicking on the "New Event" button on the toolbar if it is immediately accessible.
  2. Click on the "Invite Attendees" button.
  3. The screen that pops up is shown below:
  4. On the left next to the yellow person icon, you add attendees from your address book.
  5. After adding all the attendees that you would like to attend the meeting, hit OK.
  6. Be sure to check the "Notify attendees" box if it is not already checked.

// Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln:ideato. Du kan också hjälpa till - lära dig hur.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Bli volontär för Mozilla Support