Firefox crashes when downloaded files are checked by virus scan

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

This article covers the situation where Firefox displays a message about crashing when you try to download files or save images.


Firefox crashes when attempting to perform a virus scan

With some antivirus programs, the virus scan after files are downloaded may cause Firefox to crash. You can disable virus scanning in Firefox with the following steps:

  1. In the Location bar, type about:config and press EnterReturn.

    • The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear. Click I'll be careful, I promise! to continue to the about:config page.
  2. Locate the browser.download.manager.scanWhenDone preference and double click it to change the value to false.

 

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: Wawuschel, Verdi, scoobidiver, Swarnava. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.