Where can I find the code to add a device to Firefox Sync?

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.
This article applies to an old version of Firefox Sync. The new Firefox Sync now uses a simple sign in and does not require device codes. See this support article for instructions on how to update.

When you're trying to add a device to Firefox Sync, you'll be asked to enter the code that the device provides. This article will show you how to find that code.

Where do I find the code on an Android device?

 1. Tap the Menu button (either below the screen on some devices or at the top right corner of the browser) , choose Settings (you may need to tap More first) and, finally, Sync.
 2. The code to add this device appears.
  sync_recovery3

Where do I find the code on another computer?

 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select Options.At the top of the Firefox window, click on the Tools menu and then select Options.On the menu bar, click on the Firefox menu and select Preferences....At the top of the Firefox window, click on the Edit menu and select Preferences.

  Click the menu button New Fx Menu and choose Options.Preferences.

 2. Click on the Sync tab.
 3. Click Set Up Firefox Sync.
  Sync Setup 1
 4. Under I already have a Firefox Sync account click Connect and the code to add this computer will be displayed.
  Comp Code
 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox buttonclick the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. The code to add this computer will be displayed.
  Pair - Win
 1. On the menu bar, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. The code to add this computer will be displayed.
  Pair - Mac
 1. At the top of the Firefox window, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. The code to add this computer will be displayed.
  Pair - Lin

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: Verdi, scoobidiver, Ibai, Swarnava, ideato, gcpascutto, jsavage. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.