How to disable the built-in PDF viewer and use another viewer

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Note: This applies to the latest Firefox release version which can be downloaded from mozilla.org/firefox.

Third-party PDF viewer plugins are available if you prefer not to use the built-in viewer.

To switch from the built-in PDF viewer to another PDF viewer:

 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select Options.At the top of the Firefox window, click on the Tools menu and then select Options.On the menu bar, click on the Firefox menu and select Preferences....At the top of the Firefox window, click on the Edit menu and select Preferences.

  Click the menu button New Fx Menu and choose Options.Preferences.

 2. Select the Applications panel.
 3. Find Portable Document Format (PDF) in the list and click on it to select it.
 4. Click on the drop-down arrow in the Action column for the above entry and select the PDF viewer you wish to use.
  PDFviewer&plugin-Fx19 ApplicationsPDF
  Note: If you want to view PDF files in Firefox using a plugin, instead of in an external PDF reader application, select Use PDF reader name (in Firefox).
 5. Click OK to close the Options window.Click Close to close the Preferences window.Close the Preferences window. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: AliceWyman, philipp, Tonnes, Verdi, amitshree, ouesten, jsavage, HBloomer. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.