Compose an email from the Contacts app

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

  1. Open the Contacts application. contacts app
  2. Tap on the contact you wish to email.
  3. Tap the email address of the person you wish to email.

    Email Contact FxOS
  4. The email application will start and the contact email address will be in the To field.
  5. Compose and send the email just like any other email.


Learn how to use the To, CC and BCC field by clicking here

 

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: Roland Tanglao, Michael Verdi, scoobidiver, Andrew, Swarnava Sengupta. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.