Avoid and report Mozilla tech support scams

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Mozilla does not provide telephone support, does not charge for downloads, upgrades, or technical support, and does not endorse any company that does. Companies that ask for payment or personal information for installing, updating, or providing support for Firefox or Thunderbird are not affiliated with Mozilla and should be avoided.

Common technical support scams

  • Virus warnings that tell you to call a phone number, download software, or allow a virus scan.
  • Companies that use Mozilla brand names and logos to charge you for installing, fixing, and updating Firefox or Thunderbird.
  • Phone calls from "Mozilla representatives" pressuring you into paying for a service or granting access to your computer.

If you encounter any of these scams, visit the Federal Trade Commission (USA) or Econsumer.gov (international).

Protect yourself from scams

  • Mozilla does not offer telephone support. Do not call or give information to agents claiming to represent Mozilla.

Report trademark violations

Help stop scammers. If you see others using the Firefox or Thunderbird name or logo to represent Mozilla, submit a fraud report.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer