Autofill logins on Firefox

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Firefox automatically saves and fills in your login information by default, so you wouldn't have to enter them every time. This article explains how you can control whether or not to autofill your passwords.

Enable/disable login autofill

 1. Click the menu button Fx89menuButton to open the menu panel.
 2. Click Logins and PasswordsPasswords. The Firefox about:logins page will open in a new tab.
 3. Click the Firefox logins menu (three dots), then click OptionsPreferences.

  lockwise pref 70Fx76LockwiseMenuOptionsFx89logins3dotMenu-win
  • The Firefox OptionsPreferencesSettings Privacy & Security panel will open to the Logins and Passwords section.
  Fx80settings-LoginsAndPasswords
 4. Add a checkmark next to Autofill logins and passwords to enable it, or uncheck to disable it.
Note: Some websites have a limit on the length of the password field. If you paste or autofill input that is too long you may see a message such as: "Please shorten this text to 20 characters or less", and will need to use a shorter password.

Save passwords automatically

To change whether or not Firefox offers to remember passwords (this is on by default):

Firefox password management settings

 1. Click the menu button Fx89menuButton to open the menu panel.
 2. Click Logins and PasswordsPasswords. The Firefox about:logins page will open in a new tab.
 3. Click the Firefox logins menu (three dots), then click OptionsPreferences.

  lockwise pref 70Fx76LockwiseMenuOptionsFx89logins3dotMenu-win
  • The Firefox OptionsPreferencesSettings Privacy & Security panel will open to the Logins and Passwords section.
  Fx80settings-LoginsAndPasswords
 4. Add a checkmark next to Ask to save logins and passwords for websites to enable the password prompt, or uncheck to disable it.

To manage your saved logins, click the Saved Logins button to open the Firefox Password Manager about:logins page.

Disable autosave for specific websites

To prevent Firefox from saving logins and passwords for a certain website:

 1. Click the menu button Fx89menuButton to open the menu panel.
 2. Click Logins and PasswordsPasswords. The Firefox about:logins page will open in a new tab.
 3. Click the Firefox logins menu (three dots), then click OptionsPreferences.

  lockwise pref 70Fx76LockwiseMenuOptionsFx89logins3dotMenu-win
  • The Firefox OptionsPreferencesSettings Privacy & Security panel will open to the Logins and Passwords section.
  Fx80settings-LoginsAndPasswords
 4. Click the Exceptions... button next to Ask to save logins and passwords for websites.
 5. Add the website's URL.
 6. Click Save Changes.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer