Assign shortcuts to search engines

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

In addition to performing general web searches using your default search engine, you can also easily search specific websites directly from the Firefox address bar. Now you can assign a keyword shortcut to your favorite search engines to make it easier to perform a search.

For example, you might assign @shopping to your built-in Amazon search or an abbreviated search engine name:

search shortcut populate
Popular search engine shortcuts will appear on your new tab page as a tile with a magnifying glass. Clicking on these tiles will automatically put @[search shortcut keyword] and a space into your address bar.

Assign search shortcuts

You can assign search shortcuts to your favorite search engines:

  1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and select Preferences.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.
  2. Click Search on the left panel.
  3. Scroll down to One-Click Search EnginesSearch Shortcuts.
  4. Double-click on the Keyword column for the search engine you want to assign a shortcut to.
  5. Enter @ followed by your search shortcut keyword. For example: @ddg for DuckDuckGo.
    search shortcut kw 63

Starting in Firefox version 82, search shortcut keywords are already included for default search engines.

Fx82One-ClickSearchEnginesFx83SearchShortcuts

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer