Allow Firefox to load multiple tabs in the background

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Your version of Firefox may be using the multiprocess feature already. Follow these instructions to make sure:

 1. Type about:support in your address bar.
 2. In Multiprocess Windows, if the number is higher than zero (0), you already have the multiprocess feature activated.

If the number is zero (0), follow these instructions to turn it on:

 1. In the address bar, type about:config and press EnterReturn.

  • The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear. Click I accept the risk! to continue to the about:config page.
 2. Search for browser.tabs.remote.autostart and double-click on the preference to set its value to true.
 3. Restart Firefox to enable multiprocess.
Allowing Firefox to load tabs simultaneously can slow down its startup.

If you've allowed an earlier version of Firefox to simultaneously load multiple tabs in the background (offered as the "Don’t load tabs until selected" check box in the PreferencesOptions menu), when you upgrade to version 47 and up, your setting will reset to allow only one tab at a time.

You can change it back through your about:config preferences (advanced users only):

 1. In the address bar, type about:config and press EnterReturn.

  • The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear. Click I accept the risk! to continue to the about:config page.
 2. Search for browser.sessionstore.restore_on_demand.
 3. Double-click on the preference to set its value to false.
 4. Close the about:config tab to save your changes.
Allowing Firefox to load tabs simultaneously can slow down its startup.
// Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln:Chris Ilias, Michele Rodaro, Joni, felipc, MozGianluc. Du kan också hjälpa till - lära dig hur.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Bli volontär för Mozilla Support