Accessibility not available during multi-process support

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Accessibility features are not yet fully supported in multiprocess Firefox. If third-party software (screen readers, Windows touchscreen software or anti-spyware) requests access to Firefox's accessibility features, Firefox limits this access to web content to prevent stability issues. Restarting Firefox will change it back to single process mode and re-enable accessibility features automatically.

How to re-enable Firefox's accessibility features

  1. To fully enable accessibility features after having received a notification, restart Firefox. It will restart in single process mode.
  2. To force enable electrolysis for testing purposes, go to the about:config settings and set the browser.tabs.remote.force-enable preference to true. Recommended for advanced users only.
  3. Avoid running third-party software that request accessibility features within Firefox.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer