Ordna bokmärken

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

Du kanske vill organisera de bokmärken du har sparat i Firefox. Den här artikeln beskriver olika metoder du kan använda för att ordna, kategorisera och rensa upp i din samling av bokmärken.

Andra bokmärkesåtgärder som beskrivs i andra artiklar:


Ordna bokmärken

Du kan ändra ordningen på bokmärkena i Bokmärkenmenyn med hjälp av sidofältet Bokmärken eller fönstret Biblioteket.

Ordna med hjälp av sidofältet Bokmärken

För att ordna bokmärken eller bokmärkesmappar med hjälp av sidofältet Bokmärken:

 1. Öppna sidofältet Bokmärken genom att klicka på Visamenyn, välj Sidofält och sedan Bokmärken.
 2. Öppna mappen du vill ordna genom att klicka på den.
 3. Klicka och dra bokmärket eller mappen du vill flytta. Om du vill flytta den till en annan mapp, dra och släpp den på den mappen.
  • Vill du skapa en ny mapp, högerklickahåll ned Ctrl-tangenten medan du klickar någonstans i sidofältet (ej på något bokmärke) och välj Ny mapp… från snabbmenyn.

Bokmärket eller mappen du flyttade visas nu på den plats du valde. 7e33b58143399189e8e7ecdd1a80942d-1246127410-585-1.png

Ordna med hjälp av Biblioteket

För att ordna bokmärken eller bokmärkesmappar med hjälp av fönstret Biblioteket:

 1. Öppna Biblioteket genom att klicka på Bokmärkenmenyn och välj Ordna bokmärken….
 2. Öppna mappen du vill ordna genom att dubbelklicka på den.
 3. Klicka och dra bokmärket eller mappen du vill flytta. Om du vill flytta den till en annan mapp, dra och släpp den på den mappen.
  • Vill du skapa en ny mapp, klicka på Ordnamenyn och välj Ny mapp….

Bokmärket eller mappen du flyttade visas nu på den plats du valde.

Ordna med hjälp av Bokmärkesfältet

För att flytta en post i Bokmärkesfältet:

 • (Bokmärke) Klicka och dra bokmärket du vill flytta. Om du vill flytta den till en annan mapp, dra och släpp den på den mappen.
 • (Bokmärkesmapp) Medan du håller ned Skift-tangenten, klicka och dra mappen du vill flytta. Om du vill flytta den till en annan mapp i Bokmärkesfältet, dra och släpp den på den mappen.
 • (Bokmärkesmapp) Klicka och dra mappen du vill flytta. Om du vill flytta den till en annan mapp i Bokmärkesfältet, dra och släpp den på den mappen.

7e33b58143399189e8e7ecdd1a80942d-1246127410-585-2.png

Sortera bokmärken

Du kan sortera bokmärken alfabetiskt med hjälp av sidofältet Bokmärken eller fönstret Biblioteket.

Sortera med hjälp av sidofältet Bokmärken

För att sortera bokmärken efter namn med hjälp av sidofältet Bokmärken:

 1. Öppna sidofältet Bokmärken genom att klicka på Visamenyn, välj Sidofält och sedan Bokmärken.
 2. HögerklickaHåll ned Ctrl-tangenten medan du klickar på den bokmärkesmapp som du vill sortera och välj Ordna efter namn från snabbmenyn.

Bokmärkena i mappen kommer att ordnas alfabetiskt efter namnen. Det är endast bokmärkena i mappen du valde som kommer att sorteras - eventuella undermappar kommer inte att sorteras förrän du väljer att göra samma sak med dom.

Sortera med hjälp av Biblioteket

För att sortera med hjälp av fönstret Biblioteket:

 1. Öppna Biblioteket genom att klicka på Bokmärkenmenyn och välj Ordna bokmärken….
 2. Öppna mappen du vill ordna genom att dubbelklicka på den.
 3. HögerklickaHåll ned Ctrl-tangenten medan du klickar på den bokmärkesmapp som du vill sortera och välj Ordna efter namn från snabbmenyn.

Bokmärkena i mappen kommer att ordnas alfabetiskt efter namnen. Det är endast bokmärkena i mappen du valde som kommer att sorteras - eventuella undermappar kommer inte att sorteras förrän du väljer att göra samma sak med dom.

Observera: Sorteringsalternativen i Vyermenyn gäller endast för Biblioteketfönstret; de påverkar inte Bokmärkenmenyn eller sidofältet Bokmärken


Bokmärkestaggar

När du lägger till ett bokmärke för en sida har du möjlighet att också lägga till ”taggar” till bokmärket. Dessa taggar hjälper dig att bättre kategorisera bokmärken så att du kan hitta dem både i menyn och vid sökning. För information om hur du använder bokmärkestaggar, se artikeln om bokmärkestaggar.


Smarta bokmärkesmappar

Du kan skapa ”Smarta mappar” i Biblioteket. Dessa mappar fungerar som sparade sökningar som automatiskt uppdateras. För information om hur du använder smarta mappar, se artikeln om smarta bokmärkesmappar.


Ta bort bokmärken

Du kan ta bort bokmärken med hjälp av sidofältet Bokmärken eller fönstret Biblioteket.

Ta bort med hjälp av sidofältet Bokmärken

För att ta bort ett bokmärke eller en bokmärkesmapp med hjälp av sidofältet Bokmärken:

 1. Öppna sidofältet Bokmärken genom att klicka på Visamenyn, välj Sidofält och sedan Bokmärken
 2. HögerklickaHåll ned Ctrl-tangenten medan du klickar på bokmärket eller bokmärkesmappen som du vill ta bort och välj Ta bort från snabbmenyn.

Bokmärket eller bokmärkesmappen och dess innehåll kommer att tas bort.

Ta bort med hjälp av Biblioteket

För att ta bort ett bokmärke eller en bokmärkesmapp med hjälp av fönstret Biblioteket:

 1. Öppna Biblioteket genom att klicka på Bokmärkenmenyn och välj Ordna bokmärken….
 2. Hitta och markera bokmärket eller bokmärkesmappen som du vill ta bort.
 3. I verktygsfältet, klicka på Ordnamenyn och välj Ta bort.

Bokmärket eller bokmärkesmappen och dess innehåll kommer att tas bort.

Observera: Om du av misstag tar bort ett bokmärke eller bokmärkesmapp kan du ångra borttagningen genom att klicka på Redigeramenyn eller Ordnamenyn och välja Ångra.
// Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln:Hasse. Du kan också hjälpa till - lära dig hur.
Bli volontär för Mozilla Support