Menyförklaringar

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

Denna menyhänvisning beskriver de menyer som finns i ett Mozilla Firefox-fönster

Innehållsförteckning

Firefox

Om Mozilla Firefox

Visar en dialogruta med information om Firefox, bland annat aktuell version och en kort tacklista.


Inställningar…

Visar Firefox inställningar där du kan ändra ett flertal inställningar i Firefox.


Avsluta Firefox

Stänger alla Firefox-fönster, avbryter pågående filhämtningar, och avslutar Firefox. Om du väljer denna menypost med öppna flikar, fönster eller filhämtningar kommer Firefox att be dig bekräfta ditt val för att förhindra oavsiktliga stängningar. Du kan stänga av denna varning genom att avmarkera kryssrutan Varna när jag stänger ett fönster med flera flikar i Inställningarpanelen Flikar. Firefox kommer även att varna dig om du håller på att hämta några filer.


Arkiv

Nytt fönster

Öppnar ett nytt Firefox-fönster.


Ny flik

Öppnar en ny flik i det aktuella fönstret.


Öppna adress…

Flyttar fokus till och markerar all text i adressfältet. Om du har valt bort visningen av adressfältet kommer i stället en dialogruta där du kan skriva in adressen att visas.


Öppna fil…

Visar en dialogruta där du kan välja en fil från en lokal disk eller ett nätverk. Du kan visa många olika filtyper i Firefox, såsom HTML/XML-filer, bildfiler, textfiler m.m.


Stäng (fönster)

Stänger det aktuella fönstret.


Stäng flik

Stänger den aktuella fliken och flyttar fokus till fliken till höger. Denna menypost är endast synlig när du har fler än en flik öppen.


Spara sida som…

Sparar sidan du tittar på. Du har möjlighet att spara hela sidan (komplett med grafik), endast HTML-sidan, eller att spara den som vanlig text.


Skicka länk…

Öppnar ett nytt meddelandefönster i systemets standardprogram för e-post så att du kan skicka ett e-postmeddelande med en länk till sidan du tittar på.


Utskriftsformat…

Visar en dialogruta där du kan ange inställningar för utskrifter, såsom marginaler, sidhuvud/sidfot och sidorientering.


Förhandsgranska…

Visar en förhandsgranskning av hur det aktuella dokumentet kommer att se ut på en pappersutskrift. Den återger de alternativ som du har valt i dialogrutan Utskriftsformat.


Skriv ut…

Visar dialogrutan Skriv ut, där du kan specificera antalet kopior, m.m. Klicka på OK för att skriva ut sidan.


Importera…

Visar dialogrutan Importera, där du kan välja att importera inställningar, bokmärken, lösenord och annan data från andra webbläsare.


Arbeta nedkopplad

Växlar mellan uppkopplat och nedkopplat läge. Nedkopplat läge gör att du kan titta på webbsidor du tidigare besökt, utan behöva vara ansluten till internet.

Avsluta

Stänger alla Firefoxfönster, avbryter pågående filhämtningar, och avslutar Firefox. Om du väljer denna menypost med öppna flikar, fönster eller filhämtningar kommer Firefox att be dig bekräfta ditt val för att förhindra oavsiktliga stängningar. Du kan stänga av denna varning genom att avmarkera kryssrutan Varna när jag stänger flera flikar i Inställningar-panelen Flikar. Firefox kommer även att varna dig om du håller på att hämta några filer.


Redigera

Ångra

Ångra den senaste åtgärden i ett textfält. Om du senare kommer på att du vill ta tillbaka denna åtgärd, använd kommandot Gör om.


Gör om

Tar tillbaka det senaste Ångra-kommandot.


Klipp ut

Klipper ut den markerade texten från ett textfält och lagrar den i Urklipp. Klistra in texten någon annanstans genom kommandot Klistra in.


Kopiera

Kopierar den markerade texten till Urklipp. Klistra in texten i ett textfält med kommandot Klistra in.


Klistra in

Klistrar in text lagrad i Urklipp till ett textfält.


Ta bort

Tar bort den markerade texten från ett textfält.


Markera allt

Markerar all text och andra saker på en sida.


Sök

Visar Sökfältet i nedre delen av webbläsarfönstret. Skriv in texten du vill hitta i sökfältet, Firefox startar automatiskt sökningen och markerar den första förekomsten av den sökta texten på sidan. Klicka på Sök nästa eller Sök föregående för att hitta texten på andra ställen i sidan, och klicka på Markera för att markera alla förekomster av texten på sidan.


Sök igen

Söker efter nästa förekomst av den text som specificerades i sökfältet.

Inställningar

Visar Firefox inställningar där du kan ändra inställningarna i Firefox.


Visa

Verktygsfält

Menyfältet

(Firefox 3.6) Växlar visningen av menyfältet som innehåller menyerna i Firefox (Arkiv, Redigera, Visa, Historik, Bokmärken osv.). Det dolda menyfältet kan visas genom att trycka på Alt-tangenten.


Navigeringsfältet

Växlar visningen av Navigeringsfältet, som oftast innehåller standardknappar som Bakåt, Framåt, Stopp osv.


Bokmärkesfältet

Växlar visningen av Bokmärkesfältet, som innehåller bokmärken till olika webbplatser.


Anpassa…

Visar en dialogruta där du kan dra och släppa knappar till och från verktygsfält. Du kan även högerklickaCtrl-klicka på Navigeringsfältet och välja Anpassa… för att visa denna dialogruta.


Statusfältet

Växlar visningen av statusfältet, som visas i nederkant av fönstret. Statusfältet visar nyttig information om sidan, men som kanske inte behövs av alla.


Sidofält

Sidofältet kan visa dina bokmärken eller historiken. Du kan alltid stänga sidofältet genom att klicka på X-et i det övre högra hörnet.


Bokmärken

Visar sidofältet Bokmärken, som hela tiden håller dina bokmärken tillgängliga. Väldigt användbart om du ofta använder dina bokmärken.


Historik

Visar sidofältet Historik, som håller ordning på vilka webbplatser du tidigare besökt. För att ändra hur många dagar ett webbplatsbesök ska kommas ihåg, välj Verktyg > Inställningar…Redigera > InställningarFirefox > Inställningar… och välj panelen Sekretess.


Stopp

Avbryter hämtningen av den aktuella sidan du besöker. Det är samma sak som att klicka på knappen Stopp i verktygsfältet.


Uppdatera

Uppdaterar den aktuella sidan. Det är samma sak som att klicka på knappen Uppdatera i verktygsfältet.


Zoom

Om webbsidan är för stor eller för liten kan du ändra till en lämpligare storlek.


Zooma in

Gör webbsidan större. Du kan även göra detta med musen (se instruktioner i Muskommandon).


Zooma ut

Gör webbsidan mindre. Du kan även göra detta med musen (se instruktioner i Muskommandon).


Återställ

Visar webbsidan i normal storlek.


Zooma endast texten

Gör att Zoomkommandona endast påverkar storleken på texten, i stället för hela webbsidan.


Sidstil

Låter dig välja en stil för den aktuella webbsidan. Normalt är ”Normal sidstil” förvald, såvida inte webbsidans skapare har angett en annan standardstil.


Ingen

Tar bort all stilformatering från sidan.


Normal sidstil

Visar sidan med den normala stil som angetts av sidans skapare.


Om sidans skapare har angett ytterligare sidstilar kommer Firefox att lista dem här så att du kan välja en av dem.


Kodning

Låter dig manuellt välja den teckenuppsättning som används för en webbsida. Firefox är oftast kapabel att avgöra detta automatiskt.


Källkod

Visar källkoden för det aktuella dokumentet.


Helskärm

Visar fönstret i helskärm. Om du har Navigeringsfältet dolt, kan du alltid återställa fönstret genom att trycka Cmd+Skift+F (Firefox 3.6)F11.


Historik

Historik-menyn innehåller en lista på de senast besökta webbplatserna och nyligen stängda flikar.


Bakåt

Går tillbaka en sida i historiken. Det är samma sak som att klicka på knappen Bakåt i verktygsfältet.


Framåt

Går framåt en sida i historiken. Det är samma sak som att klicka på knappen Framåt i verktygsfältet.


Startsida

Visar din startsida. Det är samma sak som att klicka på knappen Startsida i Bokmärkesfältet. För att ändra startsidan, Klicka på Verktyg > Inställningar…Redigera > InställningarFirefox > Inställningar… och välj panelen Allmänt. Där kan du välja om du vill använda en tom sida, den aktuella sidan (eller aktuell grupp av sidor), ett bokmärke, eller helt enkelt skriva in adressen manuellt.


Visa all historik

Visar Biblioteket där alla webbplatser du har besökt finns listade. För att ändra hur många dagar en webbplats ska ligga kvar i historiken, klicka på Verktyg > Inställningar…Redigera > Inställningar…Firefox > Inställningar… och välja panelen Sekretess.


Nyligen stängda flikar

Låter dig återställa en flik du nyligen har stängt i det aktuella fönstret genom att välja den från en lista. Se avsnittet Stänga och återställa flikar för ytterligare information.

Nyligen stängda fönster

Gör att du kan återställa ett fönster som du nyligen har stängt i den aktuella sessionen.


Bokmärken

Denna meny innehåller alla dina sparade bokmärken. För mer information, se Bokmärken.


Lägg till bokmärke

Lägger till den aktuella sidan till dina bokmärken. En dialogruta visas där du kan välja ett namn på bokmärket och ange var du vill spara det.


Prenumerera på denna sida…

Visar en förhandsgranskning av den aktuella webbplatsens kanal. Från förhandsgranskningen kan du prenumerera på kanalen med ett aktivt bokmärke, en RSS-läsare på datorn eller en webbtjänst. Om du har valt att alltid prenumerera med ett aktivt bokmärke eller en RSS-läsare i Programpanelen i Verktyg > Inställningar…Redigera > Inställningar…Firefox > Inställningar… kommer förhandsgranskningen att hoppas över.


Bokmärke för alla flikar…

Lägger till alla flikar i det aktuella fönstret i en ny bokmärkesmapp. En dialogruta visas där du kan välja ett namn på mappen samt var du vill placera den.


Ordna bokmärken…

Visar Biblioteket, ett fönster där du kan redigera dina bokmärken. Du kan ordna, byta namn och ändra egenskaper för bokmärken, såväl som att lägga till, ta bort och flytta dem.


Verktyg

Sök på webben

Markera webbsökrutan. Där kan du skriva in de ord du vill göra en sökning på webben efter.


Filhämtaren

Visar fönstret Filhämtaren, som listar dina aktuella och avslutade filhämtningar.


Tillägg

Öppnar fönstret Tillägg där du kan se, installera, anpassa, uppdatera och avinstallera tillägg och teman. För mer information, se artikeln Gör Firefox personlig med tillägg.


Felkonsol

Öppnar Felkonsolen som spårar problem med JavaScriptkod. JavaScript är ett skriptspråk som vanligen används för att bygga webbsidor. Programmerare använder JavaScript för att göra webbsidor mer interaktiva; t.ex. för att visa formulär och knappar.


Sidinfo

Visar uttömmande information om den aktuella webbsidan, såsom dokumenttyp, kodning, storlek och säkerhetsinformation. I tillägg till detta listas mediainnehållet och de länkar som finns på sidan.

Starta privat surfning

Startar en ny Firefoxsession där ingen information om besökta sidor, kakor eller annan privat data kommer att sparas. Se Privat surfning - Använd Firefox utan att spara historik för mer information.

Rensa ut känslig data…

Rensar de poster du har valt i dialogrutan Rensa ut känslig data som du öppnar genom att klicka på knappen Inställningar i Inställningar-panelen Sekretess. Visar normalt först en bekräftelseruta.

Rensa ut tidigare historik…

Låter dig rensa ut webbläsningshistorik, tillfälligt lagrade filer, kakor och annan privat data.

Inställningar…

Visar dialogrutan Firefox inställningar där du kan ändra i inställningarna för Firefox.

Fönster

Minimera

Minimerar det aktuella fönstret.


Zooma

Förstorar eller återställer det aktuella fönstret.


(Öppna fönster)

Visar alla öppna fönster med namn.


Hjälp

Firefox Hjälp

Ger användbar information om hur du använder Firefox för att surfa på webben. Kräver en aktiv internetanslutning.

För Internet Explorer-användare

Ger information som underlättar för den som tidigare har använt Internet Explorer att börja använda Firefox. Kräver en aktiv internetanslutning.


Felsökningsinformation…

Ger information som underlättar för andra när de hjälper dig att felsöka problem du kan ha med Firefox.


Versionsfakta

Ger information om installering, avinstallering och konfigurering av Firefox, och även annan viktig information. Kräver en aktiv internetanslutning.


Rapportera problem med webbplats…

Låter dig rapportera till Firefox-utvecklarna om problem du har med webbplatser som inte riktigt fungerar i Firefox.


Rapportera webbförfalskning… / Det här är inte en webbförfalskning…

Med Rapportera webbförfalskning… kan du rapportera vad du misstänker är förfalskade webbplatser, även kallat ”nätfiske”. Nätfiske går ut på att låtsas vara en plats du litar på, såsom din bank eller shopping och auktionssajter, i ett försök att lura av dig känsliga uppgifter (användarnamn/lösenord, kreditkortnummer, osv.).

När du besöker en webbplats som misstänks vara ett försök till ”nätfiske” ändras menyposten till Det här är inte en webbförfalskning… så att du kan rapportera in legitima webbplatser som felaktigt anses vara ett försök till ”nätfiske”.

Skyddet mot nätfiske i Firefox tillhandahålls av Google och den information du sänder in kommer att skickas till Google och användas för att förbättra denna funktion. Din rapport är anonym i enlighet med Googles sekretesspolicy. Kräver en aktiv internetanslutning.


Sök efter uppdateringar…

Visar en dialogruta och söker efter uppdateringar till Firefox och frågar om du vill hämta dem som finns tillgängliga. Efter att en uppdatering har hämtats kommer du att uppmanas att starta om Firefox så att uppdateringen kan installeras. Notera att namnet på den här menyposten ändras när en uppdatering hämtas eller när den är klar att installeras.

Om Firefox

Visar versionsnumret för Firefox och en kort lista på medarbetare.

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: Hasse. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.