Installera Firefox

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

Klicka på det operativsystem du vill installera Firefox i.

[[Installera Firefox för Windows|[[Image:vista.jpg|valign=middle]]Installera Firefox i Windows]]

[[Installing Firefox on Mac|[[Image:macos.jpg|valign=middle]]Installera Firefox i Mac]]

[[Installing Firefox on Linux|[[Image:linux.jpg|valign=middle]]Installera Firefox i Linux]]

Installera Firefox i mobila enheter

Firefox finns för närvarande inte tillgänglig för någon mobil enhet. Mozilla Corporation har planer på att ha en mobil version av Firefox som kallas ”Fennec” färdig mot slutet av 2009. För ytterligare information, se webbsidan Mobile Firefox project FAQ.

Firefox för iPhone

Fennec (den mobila versionen av Firefox) kan inte framställas för Apples iPhone eftersom Apples licensvillkor inte medger dubbelexemplar av programvara för iPhone.
Baserad på information från Installing Firefox (mozillaZine KB)

These fine people helped write this article: Hasse. You can help too - find out how.