Installera Firefox

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

Klicka på det operativsystem du vill installera Firefox i.

[[Installera Firefox för Windows|[[Image:vista.jpg|valign=middle]]Installera Firefox i Windows]]

[[Installing Firefox on Mac|[[Image:macos.jpg|valign=middle]]Installera Firefox i Mac]]

[[Installing Firefox on Linux|[[Image:linux.jpg|valign=middle]]Installera Firefox i Linux]]

Installera Firefox i mobila enheter

Firefox finns för närvarande inte tillgänglig för någon mobil enhet. Mozilla Corporation har planer på att ha en mobil version av Firefox som kallas ”Fennec” färdig mot slutet av 2009. För ytterligare information, se webbsidan Mobile Firefox project FAQ.

Firefox för iPhone

Fennec (den mobila versionen av Firefox) kan inte framställas för Apples iPhone eftersom Apples licensvillkor inte medger dubbelexemplar av programvara för iPhone.
Baserad på information från Installing Firefox (mozillaZine KB)

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer