Firefox 3 upgrade switches bookmarks and other settings to older version

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Warning: This article applies only to users of Firefox 2.0 who lost bookmarks immediately after upgrading to Firefox 3.0 or Firefox 3.5. If you lost bookmarks at any other time, see Recover lost or missing Bookmarks.

Following the steps below will cause you to lose all bookmarks that were added in Firefox 3.0 or Firefox 3.5.

If you used a pre-release of Firefox 3 and then downgraded back to Firefox 2, you may find that you get an older version of bookmarks or passwords when you upgrade to Firefox 3. Firefox 3 only imports your Firefox 2 data once; and from that point on, uses the data which is in Firefox 3 format. Because you have used a pre-release of Firefox 3, you already have data in Firefox 3 format; which is what your latest installation of Firefox will use.


To retrieve your settings from Firefox 2:

 1. Open your profile folder:

  At the top of the Firefox window, click on the Firefox button, go over to the Help menuOn the menu bar, click on the Help menuAt the top of the Firefox window, click on the Help menu and select Troubleshooting Information. The Troubleshooting Information tab will open.Click the menu button New Fx Menu , click help Help-29 and select Troubleshooting Information. The Troubleshooting Information tab will open.

 2. Under the Application Basics section, click on Show FolderShow in FinderOpen Directory. A window with your profile filesfolder will open.
 3. Note: If you are unable to open or use Firefox, follow the instructions in Finding your profile without opening Firefox.

 4. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select ExitAt the top of the Firefox window, click on the File menu and then select ExitOn the menu bar, click on the Firefox menu and select Quit FirefoxAt the top of the Firefox window, click on the File menu and select Quit

  Click the menu button New Fx Menu and then click ExitQuit Close 29

  • Bookmarks and history: Rename places.sqlite to places.sqlite.bak and rename the .json files in the bookmarkbackups folder to .json.bak.
  • Passwords: Rename signons3.txt to signons3.txt.bak
Note: If the .txt file extension is not shown, rename signons3 to signons3bak
 1. Start Firefox again.

Firefox should then migrate your Firefox 2 data to Firefox 3. If this procedure doesn't work and you end up losing more information, you can restore by closing Firefox again and renaming the files back.

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: Bo102010, scoobidiver. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.