Anpassa Firefox

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.


Verktygsfält

Det här avsnittet beskriver hur man ordnar, döljer, lägger till och tar bort verktygsfält i Firefox. Ett verktygsfält är en rad med knappar och ikoner som finns ovanför den yta där webbsidan visas.

  • Menyfältet: Det verktygsfält som innehåller menyerna för fönstret (Arkiv, Redigera, Visa o.s.v.).blabla
  • Navigeringsfältet: Det verktygsfält som innehåller Adressfältet och de knappar som du använder för att navigera på webbplatser.
  • Bokmärkesfältet: Det verktygsfält som innehåller dina egna bokmärken.

Det finns två sätt att anpassa verktygsfälten i Firefox:


  • [#rearranging_toolbar_items Ordna poster i verktygsfält]
  • [#adding_removing_toolbars Dölja, lägga till och ta bort verktygsfält]

Ordna poster i verktygsfälten

För att ordna posterna (ikoner, knappar, textrutor, o.s.v.) i dina verktygsfält, välj Visa > Verktygsfält > Anpassa. Du får då se en ruta med ikoner.


Du kan nu dra och släppa poster till och från verktygsfälten (med undantag för menyposter). Du kan också flytta runt ikoner som redan finns på verktygsfälten genom att dra och släppa dom på valfri plats. När du har ordnat verktygsfälten som du vill ha dem, klicka på Klar.


Speciella poster

Det finns några speciella saker som du kan använda för att anpassa verktygsfälten:


  • Avskiljare: Med dessa skiljer du poster på verktygsfälten åt med hjälp av små vertikala linjer.
  • Mellanrum: Med dessa skiljer du poster på verktygsfälten åt med hjälp av mellanrum av fast storlek, oftast ca: 20 pixlar i de flesta teman.
  • Flexibla mellanrum: Med dessa skiljer du poster på verktygsfälten åt med hjälp av mellanrum som anpassar sin storlek automatiskt till att fylla ut allt tomt utrymme på verktygsfältet. Det gör att du kan positionera poster längst ut till höger på verktygsfältet.

Dölja, lägga till och ta bort verktygsfält

Du kan dölja Navigeringsfältet och Bokmärkesfältet om du inte vill visa dem på skärmen. Du kan inte dölja Menyfältet på grund av att menyposterna (Arkiv, Redigera, Hjälp, o.s.v.) inte kan flyttas till ett annat verktygsfält, och dessa måste alltid visas på skärmen.


För att visa eller dölja ett verktygsfält, välj Visa > Verktygsfält och klicka på namnet på verktygsfältet som du vill visa eller dölja.


För att lägga till ett eget verktygsfält, välj Visa > Verktygsfält > Anpassa. Klicka på knappen Nytt verktygsfält (i nedre delen av fönstret). I dialogrutan anger du sedan ett namn och klickar på OK, varvid det nya verktygsfältet visas. Du kan nu dra och släppa poster till det. För att ta bort ett eget verktygsfält drar och släpper du alla poster ifrån det, och klickar sedan på Klar. Du kan även dölja ett verktygsfält enligt beskrivningen ovan.


Tillägg och teman

Tillägg och teman är små programdelar som lägger till eller ändrar utseende eller funktioner i Firefox.


Tillägg: Tillägg lägger till ny funktionalitet till Firefox. De kan lägga till allting från en verktygsknapp till en helt ny funktion. De gör att programmet kan anpassas till personliga behov för varje användare samtidigt som storleken på Firefox kan hållas nere.

Teman: Teman låter dig ändra och anpassa utseendet på Firefox så att det passar din smak. Ett tema kan ändra utseendet på endast knappar, eller totalt göra om Firefox framtoning.

Hämta och installera tillägg och teman

Du kan hämta och installera ett flertal tillägg och teman från Firefox Add-ons. Söker du på Internet kan du också hitta andra tillägg och teman.


När du klickar på en länk för att installera ett tillägg eller tema kommer Firefox att visa en dialogruta där du får bekräfta att du vill fortsätta med installationen. Du har möjlighet att tillåta hämtning och installation, eller att avbryta processen.


Hantera tillägg och teman

Tillägg och teman hanteras fönstret Tillägg. Välj Verktyg > Tillägg för att öppna det.


Uppdatera tillägg och teman

I normala fall kommer Firefox att med jämna mellanrum söka efter och meddela dig när en ny version av ett tillägg eller tema finns tillgänglig. Om sådana finns kommer du att få frågan om du vill installera dom vid nästa start. Du kan ändra detta beteende i fliken Uppdateringar i Inställningar-panelen Avancerat.


Vill du manuellt söka efter en nyare version av ett tillägg eller tema kan du välja någon av panelerna Tillägg eller Teman och klicka på knappen Sök efter uppdateringar. Om det finns tillgängliga uppdateringar visas panelen Uppdateringar där du kan välja vilka uppdateringar du vill göra. Klicka på knappen Installera uppdateringar för att verkställa uppdateringarna. Du måste sedan starta om Firefox för att ändringarna ska få effekt.


Inaktivera, aktivera och avinstallera tillägg och teman

Om du inte vill använda ett tillägg kan du antingen tillfälligt avaktivera det så att det finns tillgängligt om du vill använde det senare, eller avinstallera det. Teman kan endast avinstalleras eftersom alla teman utom det som används avaktiveras automatiskt.


För att avaktivera eller aktivera ett tillägg, markera tillägget och klicka på knappen Avaktivera eller Aktivera. För att ta bort ett tillägg eller tema från Firefox, välj det du vill ta bort och klicka på knappen Avinstallera. Du behöver starta om Firefox för att ändringarna ska få effekt.


Fler funktioner

Andra funktioner såsom Besök webbplatsen och Om är tillgängliga genom att markera ett tillägg eller tema, trycka Ctrl och klicka påhögerklicka på tillägget eller temat och välja åtgärd från snabbmenyn.


Åtgärder specifika för tillägg eller teman

Anpassa tillägg

Tilläggen har ofta en dialogruta där du kan anpassa inställningarna för tillägget. För att öppna inställningarna för ett tillägg, välj panelen Tillägg, markera ett tillägg och klicka på den tillhörande knappen Inställningar. Du kan även dubbelklicka på ett tillägg för att öppna inställningarna.


Byta tema

För att byta mellan olika installerade teman, välj panelen Teman, markera ett tema och klicka på den tillhörande knappen Använd tema. Du måste sedan starta om Firefox för att bytet ska få effekt.Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: Chris Ilias. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.