Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I can not save a or more web sites as thumbnails like opera etc

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 9 parje
more options

if i want to save a web site as thumbnail as like opera or like other web browser, it is not becoming possible for Firefox latest version. how do i save it as tumbnail in tab groups so that after exiting the Firefox i get back again my favourites websites as thumbnails.

if i want to save a web site as '''thumbnail''' as like opera or like other web browser, it is not becoming possible for Firefox latest version. how do i save it as tumbnail in tab groups so that after exiting the Firefox i get back again my favourites websites as thumbnails.