How to report a faulty app in the Firefox Marketplace

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!
  1. Open the Firefox Marketplace.
  2. Tap in the app that you want to report. You can find specific instructions to find any app in the following article: How to navigate and find Apps in the Firefox Marketplace.
  3. Scroll down to the bottom of the page.
  4. Press Report Abuse.
  5. Write your comments in the text box and press Send Report.

After being reported, one of the reviewers will check the app and take the required actions.

Share this article: http://mzl.la/102iiNG

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: scoobidiver, feer56, Ibai. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.