Marketplace

Si të shkarkohen, administrohen dhe përdoren aplikacionet tuaja të parapëlqyera në telefonin tuaj me Firefox OS.