Clear recent searches from the Search bar

Článok doteraz nikto nepreložil. Pripojte sa k nám a pomôžte ho preložiť!

The Search Bar is located to the right of the Location Bar.

Clear Search Bar History - Win 1

Over time, the Search bar history in Firefox can grow quite large. If needed, you can clear items from the Search bar history. This article explains how to do that.

Clearing all search items

To clear all items, right-clickhold down the Ctrl key while you click on the input field of the Search bar, and select Clear Search History. Your Search bar history is cleared.

  • If Clear Search History is grayed out, that means there are no items in your search history to clear.
    Clear Search Bar History - Win 2


    a2304ea594f998a25d9d66496158ef80-1236128646-616-1.PNG

Clearing an individual item

To clear individual items from the Search bar history, click on the Search bar input field. Press the down arrow key to scroll the list of items. To delete the highlighted item, press Shift+Delete.Share this article: http://mzl.la/Mt6IIW

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: AliceWyman, Chris_Ilias, Verdi, scoobidiver, Swarnava, bens545. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.